martes, 17 de abril de 2007

Objectius i Programa de l'Associació Orient@-T


  • Dinamització dels col·lectius socials, professionals, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies

  • Aprofitar les eines i les oportunitats que ens proporciona Societat de la comunicació i del coneixement per crear, innovar i comunicar-nos.

  • Acompanyar als col·lectius socials i professionals en l’assimilació dels canvis culturals que proposa la societat de la informació i el coneixement i que requereixen la realització de processos d’innovació i d’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies.

  • Despertar el potencial de les persones i de les seves organitzacions realitzant processos d’excel·lència que permetin el creixement personal, professional dels individus i dels col·lectius.

  • A través de la comunicació contribuir a incrementar les relacions entre les persones i els col·lectius.

El programa

compta amb una metodologia pròpia que té per objectiu la dinamització dels col·lectius, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies.

per despertar en els participants la necessitat de comunicar i d’aprendre a fer-ho, iniciant-se en les noves tecnologies, principalment internet (e-mail, blogs, webs,....) per explicar a la societat: experiències viscudes, expressar la pròpia opinió, compartir coneixements, idees, dubtes..., generar notícies i tots aquells continguts que vulguin compartir a la Xarxa, als mitjans de comunicació local....i que cada cop són més necessaris a la Xarxa.

La finalitat del taller és que aquesta necessitat de comunicar, vagi més enllà de les sessions, de forma que els participants puguin posar a la pràctica el que han après com a grup i de forma individual. (Carles d'Armengol)

Associació per a la innovació i la comunicació

orientat@gmail.com

No hay comentarios: