martes, 17 de abril de 2007

Objectius i Programa de l'Associació Orient@-T


 • Dinamització dels col·lectius socials, professionals, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies

 • Aprofitar les eines i les oportunitats que ens proporciona Societat de la comunicació i del coneixement per crear, innovar i comunicar-nos.

 • Acompanyar als col·lectius socials i professionals en l’assimilació dels canvis culturals que proposa la societat de la informació i el coneixement i que requereixen la realització de processos d’innovació i d’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies.

 • Despertar el potencial de les persones i de les seves organitzacions realitzant processos d’excel·lència que permetin el creixement personal, professional dels individus i dels col·lectius.

 • A través de la comunicació contribuir a incrementar les relacions entre les persones i els col·lectius.

El programa

compta amb una metodologia pròpia que té per objectiu la dinamització dels col·lectius, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies.

per despertar en els participants la necessitat de comunicar i d’aprendre a fer-ho, iniciant-se en les noves tecnologies, principalment internet (e-mail, blogs, webs,....) per explicar a la societat: experiències viscudes, expressar la pròpia opinió, compartir coneixements, idees, dubtes..., generar notícies i tots aquells continguts que vulguin compartir a la Xarxa, als mitjans de comunicació local....i que cada cop són més necessaris a la Xarxa.

La finalitat del taller és que aquesta necessitat de comunicar, vagi més enllà de les sessions, de forma que els participants puguin posar a la pràctica el que han après com a grup i de forma individual. (Carles d'Armengol)

Associació per a la innovació i la comunicació

orientat@gmail.com

Metodologia de Creixement del Programa Orient@-T

Xarxa Comunic@d'or

Tallers per el desenvolupament personal i actitud,Orientació al Resultat

El coneixement d’Internet: és una eina”. Les noves possibilitats que les noves tecnologies ofereixen

 1. Comprendre què és la Comunicació a nivell teòric i com funciona a la vida quotidiana (quan, com i què comuniquem)

 2. Conèixer els nivells i els factors intervenen en la comunicació.

 3. Adonar-se de les barreres i els problemes que tenim a l’hora de comunicar-nos

 4. Prendre consciència del potencial, a nivell de continguts, que cadascú posseeix, despertant la necessitat de compartir-ho amb els altres.

 5. Millorar la capacitat de comunicació assolint tècniques que ens facilitin aquest objectiu.

 6. Conèixer i fer servir les eines de que disposa internet per fer arribar els continguts als altres.

eQ.formularis


Auto avaluació....................................................................................

es tracta de.......,

Aprendre a gestionar:

Les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i, que de forma natural, flueixi el potencial i es tradueixi en una millora dels resultats personals i col·lectius.

I tu per què no?

 • És possible que no ho coneguis,...
 • que pensis que això no és per tú ,
 • que no has rebut la formació necessaria per.......

I tu per qué si?

 • Has estat “navegant” per Internet,
 • utilitzes habitualment el email per comunicar-te .....

Associació per a la innovació i la comunicació


Envia'ns les respostes i les teves Històries a:

orientat@gmail.com